هرآنچه درباره فلیم فتومتری باید بدانید

توضیحات نحوه کار با دستگاه کالیبراسیون طیف سنجی به وسیله فلیم فوتومتری برآورد فلزات قلیایی با استفاده از طیف سنجی شعله، تا کنون مهم­ترین کاربرد در تجزیه و تحلیل شیمیایی…
flame photometer STB02 - Saman Tajhiz Bonyan

چرا فلیم فتومتر STB02 برای شما مناسب است؟

کمی درباره ما دستگاه هایی که توسط شرکت سامان تجهیز بنیان تولید می­­شود نسبت به نمونه های مشابه خارجی برتری ویژه ای دارند. این شرکت به دلیل تعمیر و ارزیابی…
فهرست