دستگاه فلیم فوتومتر

این دستگاه پس بررسی های لازم توسط تیم تحقیقاتی شرکت سامان تجهیز بنیان و با در نظر گرفتن نیاز شرکت های تحقیقاتی و دانشگاه ها به بهره برداری رسید تا بخشی از نیازهای کشور را تامین کند و از خروج ارز به منظور خرید نمونه های خارجی جلوگیری کند. در ساخت این دستگاه معایب و مزایای نمونه های خارجی بررسی شده و سعی شده اکثر مزایای آن ها در این دستگاه لحاظ شود و معایب نمونه های مشابه در ساخت این دستگاه به حداقل برسد.

نمایش یک نتیجه

فهرست