دستگاه چاه پیمایی

دستگاه چاه پیمایی Nanolog4 برای نمودار گیری از چاه های آب و گمانه های معدنی طراحی و ساخته شده است و کلیه قطعات اصلی ازجمله سنسور ها و سیستم های اندازه گیری از برندهای اصلی تهیه شده است .

مونتاژ قطعات و نرم افزار آن توسط این شرکت پیاده سازی شده است. از لحاظ دقت و کیفیت با دستگاه Robertson انگلیسی و Auslog استرالیایی قابل رقابت است و نتایج داده ها با نمونه های خارجی برابری می کند. ضمنا شما می توانید با توجه به نیاز و کاربرد سوند ها، ابزار های مناسب را به دستگاه چاه پیمایی اضافه نمایید بدون اینکه نیاز به هیچ گونه تغییری در دستگاه باشد.

نمایش یک نتیجه

فهرست